Historie
28 september 2005 1e oprichtingsvergadering
Aanwezig Hr Spijker, Hr Schoemaker, Hr Klumpenaar, Hr  Vunderink en Mvr Hiensch

3 januari 2007 Tekenen oprichtingsakte
Ondertekenden FAW Spijker - Voorzitter, HJ Vunderink -  Secretaris, GM Kuiper - Penningmeester
AGH Schoemaker - Gewoon bestuurslid

15 januari 2007 Oprichtingvergadering ScootmobielClub Veenendaal

26 maart 2011 Officiële opening van “Scootie’s Home” en Oefentuin
Door Mevr. Vicky van Asch van Wijck

Wanneer en waarom is de Scootmobielclub opgericht?
We gaan hiervoor terug tot het jaar 2005.
Al enkele jaren organiseerde het bureau Thuiszorg een contactdag voor scootmobielers, die op indicatie een voertuig  
hadden verkregen, zo’n 50 tot 60 scootmobielers namen deel aan een contactdag, zo ook in 2005.

Daar waren ook de heren Klumpenaar, Schoemaker en Spijker aanwezig. In overleg met de coördinatrice mevr.   
Hiensch van de Thuiszorgwinkel vonden zij dat er best eens onderzocht kon worden of er belangstelling onder  
scootmobielers was voor een eigen activiteiten club.
Toentertijd telde Veenendaal zo’n 400 scootmobielrijders en niet iedere bestuurder was even kundig in de omgang met  
de scootmobiel.

Het zou dan ook een club moeten zijn waar ervaringen konden worden uitgewisseld, een sociaal samenzijn door een  
praatje bij een kopje koffie of thee en het bevorderen van een veilige deelname aan het verkeer en stimuleren van het  
gebruik van de scootmobiel, dus niet alleen het ritje naar een winkel in de buurt, maar het benutten van de actieradius  
van de scootmobiel door het organiseren van toertochten (met een volle accu kan 40 tot 60 km worden afgelegd).
Klumpenaar, Schoemaker en Spijker zochten de publiciteit en in verschillende kranten kwam een artikel over hun  
ideeën.

Op 28 september 2005 hebben zij een oprichtingsbijeenkomst georganiseerd, voor een scootmobielvereniging, waarbij  
in het voorlopige bestuur ook deel namen de heer Vunderink en mevr. Bom.
In november is een eerste informatie bijeenkomst gepland en op 26 januari 2006 een tweede. Begonnen werd met een  
toertocht, die bekend werd gemaakt in de regionale- en lokale kranten.

Op 26 mei 2006 werd een eerste toertocht van ca. 15 km gereden naar Kwintelooijen. Er hadden zich 27 deelnemers  
van te voren gemeld, maar door het slechte weer, het regende enorm, hebben maar 10 mensen deelgenomen aan de  
tocht, met één begeleider.
Op 13 juli 2006 werd een tweede tocht georganiseerd, onder zonnige omstandigheden, 27 mensen namen deel aan die  
tocht.
De derde tocht was op 10 augustus 2006, ondanks regenbuien in de ochtend kwamen er 20 deelnemers en vier  
vrijwilligers voor deze tocht.
De vierde toertocht over het landgoed Prattenburg werd op 19 september gehouden.
In samenwerking met de Thuiszorgwinkel was er op 23 november 2006 nog een informatieve bijeenkomst in de  
Veenendaalhal, waar alles over onderhoud e.d. van de scootmobiel werd uitgelegd, ook was daar een oefenparcours  
uitgezet.

Er was nu al een goed contact met een groep scootmobielers en zo was op 3 januari 2007 de grote dag, toen werd de  
oprichtingsakte getekend ten overstaan van notaris Mr. R. Ottens.
Waarna op 15 januari 2007 de Oprichtingsvergadering van Scootmobiel Club Veenendaal werd belegd.
Voor vergaderingen en toertochten kwam men bij elkaar in de Veenendaalhal aan de Nijverheidslaan en de sportkantine  
van VAV op sportpark Spitbergen.

Hoe is de oefentuin ontstaan?
In de loop van 2008 ontstond het idee en de wens om een oefentuin aan te leggen waar berijders van scootmobielen,  
rolstoelen en rollators routine op kunnen doen in handelingen om verschillende ondergronden en obstakels de baas te  
kunnen zijn. Hierdoor zou ook al een betere deelname aan het verkeer worden bevorderd. In verschillende gemeenten  
zoals Hoorn, Hengelo en Deventer was al ervaring met een oefenparcours opgedaan.

In oktober 2008 is een verzoek ingediend bij de gemeente om een oefentuin in Veenendaal te realiseren. In maart 2009  
kwam echter het antwoord dat contact was opgenomen met de betreffende gemeenten maar dat een oefentuin niet op  
eenvoudige wijze op korte termijn gerealiseerd kon worden en dat door diverse andere spoedeisende prioriteiten er op  
dat moment ook niet meer tijd en aandacht aan kon worden besteed.

Ook in juni 2009 werd nogmaals duidelijk dat een eigen locatie met oefentuin via de gemeente niet tot de mogelijkheden  
behoorden.
Er werd nog opgewezen dat scootmobielers die wegens onzekerheid ten gevolge van beperkingen zich niet op de  
openbare weg durven te vertonen via het WMO-loket rijlessen konden aanvragen. Men kreeg dan drie rijlessen van de  
ergo-therapeute, maar voor de één is drie lessen voldoende, voor een ander kan dit toch nog te weinig zijn.
Dat was natuurlijk even een teleurstelling dat de verzoeken werden afgewezen, maar de club is niet bij de pakken neer  
gaan zitten.

Het moest dus een particulier initiatief worden. Als locatie kwam op een gegeven ogenblik de oude “Ritmeester”-fabriek  
aan de Vijftien Morgen in beeld. Daar was een lokaal dat ingericht kon worden als ontmoetingsruimte en recht er  
tegenover was een oude opstelplaats voor afvalcontainerbakken met een mooie vlakke betonnen vloer, ideaal om de  
oefenobstakels voor de tuin te plaatsen.

Sponsors werden gezocht om de locatie in te richten en de oefenobstakels aan te schaffen of belangeloos schenken.
Een deel van de ontmoetingruimte moest verbouwd worden om voldoende ruimte te creëren voor de leden. Tafels en  
stoelen werden aangeschaft, een keukentje geplaatst en de invalidentoiletten ingericht. Naast de oefentuin is nog een  
overkapt gedeelte geplaatst waar scootmobielen een droog onderkomen hebben bij regenachtig weer.

Alleen hebben we door de versnelde ontwikkelingen van het Ritmeesterkwartier een probleem. Het is namelijk de  
bedoeling dat er op de plek waar we nu zitten, huizen zijn gepland, zodat we mettertijd deze locatie en de oefentuin  
moeten verlaten.

We zijn dus al naarstig op zoek naar een nieuwe locatie met ruimte voor een oefentuin.
Maar die moet wel betaalbaar zijn.


SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
ScootmobielClub Veenendaal

Clublocatie en Oefentuin:
“Scootie’s Home”(Voormalige Ritmeesterfabriek)
Vijftien Morgen 4 - 3901 HA Veenendaal

Bijgewerkt: 14-04--2024    © ScootmobielClub Veenendaal 
Postadres:
Schrijverspark 35 - 3901 PB Veenendaal
Telefoon. (+31) 0612 429 300
e-mail: SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
website: scootmobielclubveenendaal.nl
www.facebook.com/ScootmobielclubVndl

Kamer van Koophandel nr.: 30222132 IBAN NL10 INGB 0003 3139 42

Website  mbv WYSIWYG Web Builder 16