Donateur

Draagt u de ScootmobielClub Veenendaal een warm hart toe, dan stellen wij het zeer op prijs als onze club wilt steunen met een geldelijke bijdrage van tenminste €15 per jaar.
Uw bijdrage kunt u storten op rekening NL10 INGB 0003 3139 42 t.n.v. ScootmobielClub Veenendaal
U kunt altijd contact opnemen met het secretariaat.
Vaste donateurs ontvangen van ons aan het eind van het jaar een factuur om de donatie voor het volgende jaar te voldoen.

Donateurschap Minimaal €15,00 per jaar (januari t/m december)
Ledenmiddag Gratis, bijdrage koffie/thee/chocomel/frisdrank €0,50 /kop/glas
Uitgaansdag juni Extra bijdrage (wordt per jaar vast gesteld =/> €15,00)
Kerstlunch Gratis

SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
ScootmobielClub Veenendaal

Clublocatie en Oefentuin:
“Scootie’s Home”(Voormalige Ritmeesterfabriek)
Vijftien Morgen 4 - 3901 HA Veenendaal

Bijgewerkt: 14-04--2024    © ScootmobielClub Veenendaal 
Postadres:
Schrijverspark 35 - 3901 PB Veenendaal
Telefoon. (+31) 0612 429 300
e-mail: SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
website: scootmobielclubveenendaal.nl
www.facebook.com/ScootmobielclubVndl

Kamer van Koophandel nr.: 30222132 IBAN NL10 INGB 0003 3139 42

Website  mbv WYSIWYG Web Builder 16